Poučení pro zaměstnavatele

1. K provedení prohlídky pracovnělékařské péče (PLP) je podmínkou žádost zaměstnavatele (vč. identifikačních údajů zaměstnavatele a zaměstnance) s přesnou specifikací typu prohlídky, pracovního zařazení či funkce zaměstnance, režimu práce, pracovních podmínek a rizik, vč. kategorie, atd. – viz formuláře ke stažení.

2. Na základě žádosti bude po domluvě objednána a provedena prohlídka a následně vystaven posudek, který bude předán do rukou zaměstnance, resp. žadatele. Posudek hradí žadatel bez ohledu na posudkový závěr.

Od 1.4. 2013 lze ze zákona PLP služby /vyjma kat. prací 1/ provádět pouze pro zaměstnavatele, který má s poskytovatelem PLP uzavřenou platnou smlouvu o poskytování PLP!

Informace k PLP ke stažení