1. www.leky.sukl.cz – Státní ústav pro kontrolu léčiv

2. www.vzp.cz – Všeobecná zdravotní pojišťovna

3. www.portalzp.cz – Společný portál zdravotních pojišťoven

4. www.dent.cz – Česká stomatologická komora

5. www.spas.cz – Jedeme do lázní

6. www.vakciny.net – Internetové očkovací centrum

7. www.diazivot.cz – společnost diabetiků

8. www.porodnice.cz – Portál pro těhotné ženy a ženy s dětmi do 5 let.

9. www.zdravcentra.cz – Portál pro pacienty

10. www.helpnet.cz – Helpnet

11. www.domaci-pece.info – Domácí péče

12. www.elpida.cz – Zlatá linka seniorů 800200007

13. www.koc.cz – Komplexní onkologické centrum

14. www.paraple.cz – Paraple

15. www.mammahelp.cz – Pro ženy s rakovinou prsu

16. www.stob.cz – Stop obezitě

17. www.prestantekourit.cz – Přestaňte kouřit

18. www.dokurte.cz – Národní linka pro odvykání kouření

19. www.hravezijzdrave.cz – Zdravý životní styl

21. www.cipa.cz – Česká iniciativa pro astma

22. www.ilco.cz – Stránky pro stomiky

23. www.alzheimer.cz – Česká alzheimrovská společnost

26. www.drogy-info.cz – Portál informující o návykových látkách

27. www.kappa-help.cz – Centrum sociální prevence drogové problematiky

28. www.bkb.cz – Pomoc obětem trestných činů – nonstop linka: 251 511 313

29. www.donalinka.cz – Domácí násilí – nonstop linka: 251 511 213

30. www.stopnasili.cz – STOP násilí

31. www.spondea.cz – Okamžitá pomoc a poskytnutí azylu pro matku a dítě – nonstop linka: 541 235 511/ mob. 608 118 088

32. www.magdalenium.cz – Azylové ubytování – nonstop linka: 776 718 459

33. www.ssmp.cz – Sociální služby města Přerova