1. Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti k vydání řidičského průkazu