Platný od 13.2. 2023

Pracovně-lékařská prohlídka (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)-výhradně kat.1
/ Od kat.2 se poskytuje ze zákona PLP jen na základě smlouvy a ceny jsou určovány smluvně! /

700 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz

700 Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz

800 Kč

Vyšetření s vystavením zdravotního (potravinářského) průkazu

500 Kč

Vyšetření na svářečský průkaz, vysokozdvižný vozík, atd.

700 Kč

Vyšetření pro zdr. způsob. pro sbor dobrovolných hasičů

600 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu aj. administrativní úkony -dle časové náročnosti

200 - 600 Kč

Vyšetření před operací nehrazenou ZP (např. UUT, estetické výkony apod. z jiné, než zdravotní indikace)

800 Kč

Vyšetření sportovce (včetně klidového EKG)

600 Kč

Vyšetření před cestou do zahraničí s písemným závěrem

700 Kč

Vyšetření pro soud, policii ČR-na vlastní žádost

500 Kč

Potvrzení na tábor, před rekondičním, rekreačním pobytem apod.

400 Kč

Potvrzení přihlášky na SŠ/VŠ (každá další 100 Kč)

200 Kč

Žádost do domova důchodců, ústavu sociální péče (každá další 200 Kč)

300 Kč

Injekce, nebo odběr krve na vlastní žádost

200 Kč

Vyšetření EKG na vlastní žádost

300 Kč

Vyšetření CRP z krve z prstu na místě (na vlastní žádost mimo vymezené indikace ZP)

200 Kč

Výpis dokumentu pro komerční pojišťovnu (pojistná událost, úraz, bolestné, životní pojištění apod.) dle časové náročnosti

200 - 1000 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro PLP ( NELZE NA POČKÁNÍ !)

Expresní vystavení (do 24 hodin) výpisu, či jiného písemného dokumentu

300 Kč

příplatek 100%

Kopírování na žádost pacienta

1 strana 15,-Kč

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování

200 Kč

Komplexní vyšetření neregistrovaného pacienta praktickým lékařem - samoplátce

1000 Kč

Cílené/kontrolní vyšetření neregistrovaného pacienta praktickým lékařem - samoplátce

600 Kč

Doplatek na i.m. analgetickou injekci

90 Kč

Očkování proti chřipce samoplátci (vakcína Vaxigrip TETRA + aplikace)

600 Kč