PRAKTIMEDIKA MM s.r.o.

Ordinace všeobecného praktického lékaře

MUDr. Zora Možíšová
MUDr. Lucie Martochová

Zdravotní sestra: Dominika Caletková

IČO: 29397154

tel.: 739 643 564

Novinky:

  • neregistrujeme nové pacienty 
  • neposkytujeme služby typu administrativa pro komerční pojišťovny (ve vztahu ke komerčním pojišťovnám má pacient nárok na kopie zpráv (za úhradu), popřípadě výpis z dokumentace na vyžádání (do 30 kalendářních dnů)) 

28.3. + 2.4. 2024 dovolená – zastupuje MUDr. Lastič  (ve své ordinaci a svých ordinačních hodinách)

Provozní doba je shodná s ordinační.

Návštěvní služba je poskytována po ordinační době po předchozí domluvě!

Akutní stavy mimo ordinační dobu-LSPP Přerov: 581271620 (16.00-22.00)

Život ohrožující akutní stavy volejte ZZS: 155